Orawskie Centrum Zdrowia SPZOZ w Gminie Jabłonka

 

Nowości

22.07.2019
Informujemy,  że linia telefoniczna
Orawskie Centrum Zdrowia w Jabłonce 

została już naprawiona.

Za niedogodności przepraszamy.

Strona 1 z 15  > >>

AKTUALNOŚCI

20.01.2014
Certyfikat Jakości ISO 9001:2008

Wdrożony w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka ul. 3 Maja 7, 34-480 Jabłonka. System Zarządzania Jakością  ISO 9001:2008 obejmuje swym zakresem świadczenie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka Orawskie Centrum Zdrowia w Jabłonce  usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny szkolnej, stomatologii zachowawczej, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.   

Strategiczne cele dotyczące jakości zostały zamieszczone w Polityce Jakości

 

Cele jakościowe stojące przed nami to: 

 

 •            dbałość o wysoką jakość oferowanych usług
               medycznych

 •        stała troska o warunki pracy personelu

 •           dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów

 

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 •           monitorowanie jakości rozpoznawania 
               i leczenia chorób

 •           udział w działalności profilaktycznej,  

 •           stałe podnoszenie kwalifikacji przez 
               zatrudniony personel


 •           zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu
               medycznego

 •           budowanie przyjaznej atmosfery wokół 
               pacjenta

 •           udzielanie pełnej informacji o postępach
               leczenia

 •           dbanie o dobry stan pomieszczeń zakładu
               i zaopatrzenie    w niezbędny   sprzęt medyczny

 •           analizowanie i wyciąganie wniosków z analiz
               satysfakcji pacjentów

   

Nasza misja: 

 

 

Pragniemy zapewnić wszystkim mieszkańcom w rejonie działania  poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, a pacjentom świadczyć usługi medyczne najlepszej jakości na wysokim poziomie etycznym.Opieka całodobowa.

UWAGA !!!

Dyrektor SP ZOZ
w Gminie Jabłonka
Orawskiego Centrum Zdrowia
w Jabłonce
Informuje :
 
od  01.04.2014r.
OPIEKĘ NOCNĄ I ŚWIĄTECZNĄ
PEŁNI:

Podhalański Szpital Specialistyczny
im.Jana Pwła II
w Nowym Targu
na terenie Orawskiego Centrum Zdrowia
w Jabłonce ul.3 Maja 7

tel. 18 26 529 76
 
Lekarz: tel. 882 123 658
 
Pielęgniarka: tel. 882 122 568

W nagłych wypadkach oraz w razie zagrożenia życia dzwonić pod nr.

tel. 999